Kameraskärmar

I illustrativt syfte visas displayerna med alla indikatorer tända.

Övervaka

Fotoläge

1Fotograferingsläge ( lägesväljaren )
2Flexibel programindikator ( P (programmerad auto) )
3AF-områdesfästen ( AF-områdesläge )
4Blixtläge ( blixtlägen )
5Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )
1 ikon ( 1 ikonen )
"Inget minneskort"-indikator ( Sätt i batteriet och ett minneskort , inget minneskort isatt )
6Släppläge ( Släppläge )
7Fokuspunkt ( Ta bilder ( b auto ) , AF-områdesläge )
8Fokusläge ( Fokusläge )
9AF-områdesläge ( AF-områdesläge )
10Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
11Bildkontroll ( Ställ in bildkontroll )
12Bluetooth-anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )
Flygplansläge ( Flygplansläge )

13Vitbalans ( Vitbalans , Vitbalans , Vitbalans )
14Bildyta ( Välj bildyta )
15Bildstorlek ( Bildstorlek )
16Bildkvalitet ( Bildkvalitet )
17i -ikonen ( i -menyn )
18Indikator för exponering och blixtvariation ( exponerings- och blixtvariation )
WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Ta HDR-bilder )
Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )
19Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( exponering och blixtvariation )
Antal bilder i WB bracketingsekvens ( vitbalansgaffling )
Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( ADL bracketing )
HDR-exponeringsskillnad ( ta HDR-bilder )
Antal multipelexponeringar ( Skapar en multipelexponering )
20Exponeringsindikator
Exponering ( Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation ( Exponeringskompensationsratten )
Auto bracketing ( Auto bracketing )

21Indikator för blixtklar ( med en blixt på kameran )
22"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; Antal återstående exponeringar )
23Antal återstående exponeringar ( Antal återstående exponeringar , minneskortkapacitet )
24Wi-Fi-anslutningsindikator ( Wi-Fi-anslutning )
Fjärrkontrollanslutningsindikator ( Ansluter för första gången: Parning )
25ISO-känslighet ( ISO-känslighetsratten )
26ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsinställningar )
27Indikator för exponeringskompensation ( exponeringskompensationsratten )
28Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )
29Motivföljande AF ( Motivföljande AF )
30Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
31Slutartid ( S (slutartidsfördröjning) , M (manuell) )
32Blixtsynkroniseringsindikator ( e1: Blixtsynkroniseringshastighet )
33FV-låsindikator ( FV-lås )
34Mätning ( Metering )
35Autoexponeringslås (AE) ( exponeringslås )

36Batteriindikator ( batterinivå )
37USB-strömförsörjning ( USB-strömförsörjning )
38Flimmerdetektering ( fotografering med flimmerminskning )
39Slutartyp ( d4: Slutartyp )
Tyst fotografi ( Tyst fotografi )
40Exponeringsfördröjningsläge ( d3: Exponeringsfördröjningsläge )
41Fokusindikator ( Manuell fokus )
42Vibrationsreducering ( Vibrationsreducering )
43Pekfotografering ( pekkontroller , pekslutaren )
44Indikator för förhandsvisning av livevisning ( d7: Tillämpa inställningar på livevisning )
45Temperaturvarning

Temperaturvarningar

  • Om kameratemperaturen blir förhöjd kommer en temperaturvarning och en nedräkningstimer att visas. När timern når noll stängs fotograferingsdisplayen av.
  • Timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås. I vissa fall kan timern visas direkt efter att kameran slagits på.

Inget minneskort isatt

Om inget minneskort är isatt, visas en "inget minneskort"-indikator och [–E–] i fotograferingsdisplayen.


Informationsdisplayen

1Fotograferingsläge ( lägesväljaren )
2Flexibel programindikator ( P (programmerad auto) )
3Slutartid ( S (slutartidsfördröjning) , M (manuell) )
4Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
5Exponeringsindikator
Exponering ( Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation ( Exponeringskompensationsratten )
Exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )
WB bracketing ( vitbalansgaffling )
ADL bracketing ( ADL bracketing )
6Blixtsynkroniseringsindikator ( e1: Blixtsynkroniseringshastighet )

7Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )
8Indikator för exponeringskompensation ( exponeringskompensationsratten )
Exponeringskompensationsvärde ( Exponeringskompensationsratten )
9Indikator för exponering och blixtvariation ( exponerings- och blixtvariation )
WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Ta HDR-bilder )
Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )
10"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; Antal återstående exponeringar )
11Antal återstående exponeringar ( Antal återstående exponeringar , minneskortkapacitet )
12i -ikonen ( i -menyn )
13ISO-känslighet ( ISO-känslighetsratten )
14ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsinställningar )
15FV-låsindikator ( FV-lås )
16Autoexponeringslås (AE) ( exponeringslås )

17Bluetooth-anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )
Flygplansläge ( Flygplansläge )
18Wi-Fi-anslutningsindikator ( Wi-Fi-anslutning )
Fjärrkontrollanslutningsindikator ( Ansluter för första gången: Parning )
19Indikator för brusreducering för lång exponering ( Lång exponering NR )
20Slutartyp ( d4: Slutartyp )
Tyst fotografi ( Tyst fotografi )
21Exponeringsfördröjningsläge ( d3: Exponeringsfördröjningsläge )
22Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )
1 ikon ( 1 ikonen )
23Blixtkontrollläge ( blixtkontrollläge )
24"Beep"-indikator ( pip-alternativ )
25Batteriindikator ( batterinivå )
26USB-strömförsörjning ( USB-strömförsörjning )
27Wi-Fi-anslutning ( Wi-Fi-anslutning )
28Släppläge ( Släppläge )
29AF-områdesläge ( AF-områdesläge )
30Fokusläge ( Fokusläge )
31Vibrationsreducering ( Vibrationsreducering )
32Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
33Mätning ( Metering )
34Bildstorlek ( Bildstorlek )
35Vitbalans ( Vitbalans , Vitbalans , Vitbalans )
36Ställ in bildkontroll ( Ställ in bildkontroll )
37Bildkvalitet ( Bildkvalitet )
38Blixtläge ( blixtlägen )
39Temperaturvarning

Video läge

1Inspelningsindikator ( Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator ( ikonen 0 )
2Extern inspelningskontroll ( inspelare )
3Bildstorlek och hastighet/videokvalitet ( bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
4Återstående tid ( Spela in videor ( b auto) )
5Tidskod ( Tidskod )
6Filnamn ( Filnamn )
7Vindbrusreducering ( Wind noise reduction )
8Frigöringsläge (stillbild; frigöringsläge (spara ram) )
9Ljudnivå ( mikrofonkänslighet )
10Mikrofonkänslighet ( mikrofonkänslighet )
11Frekvenssvar ( Frequency Response )
12Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )
13Highlight display ( g5: Highlight display )

Sökare

Fotoläge

1Batteriindikator ( batterinivå )
2Vibrationsreducering ( Vibrationsreducering )
3Blixtläge ( blixtlägen )
4Släppläge ( släppläge )
5Fokusläge ( Fokusläge )
6AF-områdesläge ( AF-områdesläge )
7Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
8Bildkontroll ( Ställ in bildkontroll )
9Vitbalans ( Vitbalans , Vitbalans , Vitbalans )
10Bildkvalitet ( Bildkvalitet )
11Bildstorlek ( Bildstorlek )
12Bildyta ( Välj bildyta )

13Bluetooth-anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )
Flygplansläge ( Flygplansläge )
14Wi-Fi-anslutningsindikator ( Wi-Fi-anslutning )
Fjärrkontrollanslutningsindikator ( Ansluter för första gången: Parning )
15Fokuspunkt ( Ta bilder ( b auto ) , AF-områdesläge )
16Indikator för exponering och blixtvariation ( exponerings- och blixtvariation )
WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Ta HDR-bilder )
Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )
17Motivföljande AF ( Motivföljande AF )
18Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( exponering och blixtvariation )
Antal bilder i WB bracketingsekvens ( vitbalansgaffling )
Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( ADL bracketing )
HDR-exponeringsskillnad ( ta HDR-bilder )
Antal multipelexponeringar ( Skapar en multipelexponering )

19Indikator för blixtklar ( med en blixt på kameran )
20"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; Antal återstående exponeringar )
21Antal återstående exponeringar ( Antal återstående exponeringar , minneskortkapacitet )
22ISO-känslighet ( ISO-känslighetsratten )
23ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighetsinställningar )
24Indikator för exponeringskompensation ( exponeringskompensationsratten )
25Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )
26Exponeringsindikator
Exponering ( Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation ( Exponeringskompensationsratten )
Automatisk bracketing ( Auto bracketing )
27Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
28Slutartid ( S (slutartidsfördröjning) , M (manuell) )
29Blixtsynkroniseringsindikator ( e1: Blixtsynkroniseringshastighet )
30Autoexponeringslås (AE) ( exponeringslås )
31Flexibel programindikator ( P (programmerad auto) )
32Fotograferingsläge ( lägesväljaren )
33Mätning ( Metering )

34Fokusindikator ( Manuell fokus )
35FV-låsindikator ( FV-lås )
36Exponeringsfördröjningsläge ( d3: Exponeringsfördröjningsläge )
37Slutartyp ( d4: Slutartyp )
Tyst fotografi ( Tyst fotografi )
38Flimmerdetektering ( fotografering med flimmerminskning )
39Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )
1 ikon ( 1 ikonen )
"Inget minneskort"-indikator ( Sätt i batteriet och ett minneskort , inget minneskort isatt )
40Temperaturvarning
41AF-områdesfästen ( AF-områdesläge )
42Indikator för förhandsvisning av livevisning ( d7: Tillämpa inställningar på livevisning )

Video läge

1Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )
2Bildstorlek och hastighet/videokvalitet ( bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
3Filnamn ( Filnamn )
4Extern inspelningskontroll ( inspelare )
5Inspelningsindikator ( Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator ( ikonen 0 )
6Tidskod ( Tidskod )
7Återstående tid ( Spela in videor ( b auto) )
8Frigöringsläge (stillbild; frigöringsläge (spara ram) )
9Ljudnivå ( mikrofonkänslighet )
10Mikrofonkänslighet ( mikrofonkänslighet )
11Frekvenssvar ( Frequency Response )
12Vindbrusreducering ( Wind noise reduction )
13Highlight display ( g5: Highlight display )