Kameraskärmar

I illustrativt syfte visas displayerna med alla indikatorer tända.

Övervaka

Fotoläge

1Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
2Flexibel programindikator (P (programmerad auto) )
3AF-områdesfästen (AF-områdesläge )
4Blixtläge (Blixtlägen )
5Intervalltimerindikator (Intervalltimerfotografering )
1 ikon (1 -ikonen )
"Inget minneskort"-indikator (Sätta i batteriet och ett minneskort ,Inget minneskort isatt )
6Släppläge (Släppläge )
7Fokuseringspunkt (Ta bilder ( b auto) ,AF-områdesläge )
8Fokuserat läge (Fokuserat läge )
9AF-områdesläge (AF-områdesläge )
10Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
11Bildkontroll (Ställ in bildkontroll )
12Bluetooth-anslutningsindikator (Anslut till smart enhet )
Flygplansläge (Flygplansläge )

13Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
14Bildområde (Välj bildområde )
15Bildstorlek (Bildstorlek )
16Bildkvalitet (Bildkvalitet )
17i ikon (i menyn )
18Indikator för exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )
WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Tar HDR-bilder )
Multipel exponeringsindikator ( Skapa en multipel exponering )
19Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( Exponering och blixtvariation )
Antal bilder i WB bracketing-sekvens ( Vitbalansgaffling )
Antal bilder i ADL-variationssekvens ( ADL bracketing )
HDR exponeringsskillnad ( Tar HDR-bilder )
Antalet flera exponeringar ( Skapa en multipel exponering )
20Exponeringsindikator
Exponering (Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
Automatisk bracketing (Automatisk bracketing )

21Flash-ready-indikator (Använda en blixt på kameran )
22"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar;Antal återstående exponeringar )
23Antal återstående exponeringar (Antal återstående exponeringar ,Minneskortets kapacitet )
24Wi-Fi-anslutningsindikator (Wi-Fi-anslutning )
Anslutningsindikator för fjärrkontroll (Ansluter för första gången: Parning )
25ISO-känslighet (ISO-känslighetsratten )
26ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsinställningar )
27Indikator för exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
28Blixtkompensationsindikator (Blixtkompensation )
29Motivföljande AF (Motivföljande AF )
30Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
31Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
32Blixtsynkroniseringsindikator (e1: Blixtsynkroniseringshastighet )
33FV-låsindikator (FV lås )
34Mätning (Mätning )
35Autoexponeringslås (AE) (Exponeringslås )

36Batteriindikator (Batterinivå )
37USB-strömleverans (USB strömförsörjning )
38Flimmerdetektering (Flimmerreducerande fotografering )
39Slutartyp (d4: Slutartyp )
Tyst fotografering (Tyst fotografering )
40Exponeringsfördröjningsläge (d3: Exponeringsfördröjningsläge )
41Fokusindikator (Manuell fokusering )
42Vibrationsreducering (Vibrationsreducering )
43Beröringsfotografering (Pekkontroller ,Touch-slutaren )
44Förhandsvisningsindikator för livevisning (d7: Tillämpa inställningar för livevisning )
45Temperaturvarning

Temperaturvarningar

  • Om kameratemperaturen blir förhöjd kommer en temperaturvarning och en nedräkningstimer att visas. När timern når noll stängs fotograferingsdisplayen av.
  • Timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås. I vissa fall kan timern visas omedelbart efter att kameran slagits på.

Inget minneskort isatt

Om inget minneskort är isatt, visas en "inget minneskort"-indikator och [–E–] i fotograferingsdisplayen.


Informationsdisplayen

1Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
2Flexibel programindikator (P (programmerad auto) )
3Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
4Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
5Exponeringsindikator
Exponering (Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
Exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )
WB bracketing ( Vitbalansgaffling )
ADL bracketing ( ADL bracketing )
6Blixtsynkroniseringsindikator (e1: Blixtsynkroniseringshastighet )

7Blixtkompensationsindikator (Blixtkompensation )
8Indikator för exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
Exponeringskompensationsvärde (Exponeringskompensationsratten )
9Indikator för exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )
WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Tar HDR-bilder )
Multipel exponeringsindikator ( Skapa en multipel exponering )
10"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar;Antal återstående exponeringar )
11Antal återstående exponeringar (Antal återstående exponeringar ,Minneskortets kapacitet )
12i ikon (i menyn )
13ISO-känslighet (ISO-känslighetsratten )
14ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsinställningar )
15FV-låsindikator (FV lås )
16Autoexponeringslås (AE) (Exponeringslås )

17Bluetooth-anslutningsindikator (Anslut till smart enhet )
Flygplansläge (Flygplansläge )
18Wi-Fi-anslutningsindikator (Wi-Fi-anslutning )
Anslutningsindikator för fjärrkontroll (Ansluter för första gången: Parning )
19Indikator för brusreducering för lång exponering (Lång exponering NR )
20Slutartyp (d4: Slutartyp )
Tyst fotografering (Tyst fotografering )
21Exponeringsfördröjningsläge (d3: Exponeringsfördröjningsläge )
22Intervalltimerindikator (Intervalltimerfotografering )
1 ikon (1 -ikonen )
23Blixtkontrollläge (Blixtkontrollläge )
24"Beep"-indikator (Beep alternativ )
25Batteriindikator (Batterinivå )
26USB-strömleverans (USB strömförsörjning )
27Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi-anslutning )
28Släppläge (Släppläge )
29AF-områdesläge (AF-områdesläge )
30Fokuserat läge (Fokuserat läge )
31Vibrationsreducering (Vibrationsreducering )
32Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
33Mätning (Mätning )
34Bildstorlek (Bildstorlek )
35Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
36Ställ in bildkontroll (Ställ in bildkontroll )
37Bildkvalitet (Bildkvalitet )
38Blixtläge (Blixtlägen )
39Temperaturvarning

Video läge

1Inspelningsindikator (Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonen )
2Extern inspelningskontroll (Inspelare )
3Bildstorlek och hastighet/videokvalitet (Bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
4Återstående tid (Spela in videor ( b auto) )
5Tidskod (Tidskod )
6Filnamn (Filnamn )
7Reducering av vindbrus (Reducering av vindbrus )
8Utlösningsläge (stillbildsfotografering;Släppläge (spara ram) )
9Ljud nivå (Mikrofonkänslighet )
10Mikrofonkänslighet (Mikrofonkänslighet )
11Frekvenssvar (Frekvenssvar )
12Elektronisk VR-indikator (Elektronisk VR )
13Markera display (g5: Markera display )

Sökare

Fotoläge

1Batteriindikator (Batterinivå )
2Vibrationsreducering (Vibrationsreducering )
3Blixtläge (Blixtlägen )
4Släppläge (Släppläge )
5Fokuserat läge (Fokuserat läge )
6AF-områdesläge (AF-områdesläge )
7Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
8Bildkontroll (Ställ in bildkontroll )
9Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )
10Bildkvalitet (Bildkvalitet )
11Bildstorlek (Bildstorlek )
12Bildområde (Välj bildområde )

13Bluetooth-anslutningsindikator (Anslut till smart enhet )
Flygplansläge (Flygplansläge )
14Wi-Fi-anslutningsindikator (Wi-Fi-anslutning )
Anslutningsindikator för fjärrkontroll (Ansluter för första gången: Parning )
15Fokuseringspunkt (Ta bilder ( b auto) ,AF-områdesläge )
16Indikator för exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )
WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Tar HDR-bilder )
Multipel exponeringsindikator ( Skapa en multipel exponering )
17Motivföljande AF (Motivföljande AF )
18Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( Exponering och blixtvariation )
Antal bilder i WB bracketing-sekvens ( Vitbalansgaffling )
Antal bilder i ADL-variationssekvens ( ADL bracketing )
HDR exponeringsskillnad ( Tar HDR-bilder )
Antalet flera exponeringar ( Skapa en multipel exponering )

19Flash-ready-indikator (Använda en blixt på kameran )
20"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar;Antal återstående exponeringar )
21Antal återstående exponeringar (Antal återstående exponeringar ,Minneskortets kapacitet )
22ISO-känslighet (ISO-känslighetsratten )
23ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsratten )
Auto ISO-känslighetsindikator (ISO-känslighetsinställningar )
24Indikator för exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
25Blixtkompensationsindikator (Blixtkompensation )
26Exponeringsindikator
Exponering (Exponeringsindikatorer )
Exponeringskompensation (Exponeringskompensationsratten )
Automatisk bracketing (Automatisk bracketing )
27Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
28Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
29Blixtsynkroniseringsindikator (e1: Blixtsynkroniseringshastighet )
30Autoexponeringslås (AE) (Exponeringslås )
31Flexibel programindikator (P (programmerad auto) )
32Fotograferingsläge (Lägesväljaren )
33Mätning (Mätning )

34Fokusindikator (Manuell fokusering )
35FV-låsindikator (FV lås )
36Exponeringsfördröjningsläge (d3: Exponeringsfördröjningsläge )
37Slutartyp (d4: Slutartyp )
Tyst fotografering (Tyst fotografering )
38Flimmerdetektering (Flimmerreducerande fotografering )
39Intervalltimerindikator (Intervalltimerfotografering )
1 ikon (1 -ikonen )
"Inget minneskort"-indikator (Sätta i batteriet och ett minneskort ,Inget minneskort isatt )
40Temperaturvarning
41AF-områdesfästen (AF-områdesläge )
42Förhandsvisningsindikator för livevisning (d7: Tillämpa inställningar för livevisning )

Video läge

1Elektronisk VR-indikator (Elektronisk VR )
2Bildstorlek och hastighet/videokvalitet (Bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
3Filnamn (Filnamn )
4Extern inspelningskontroll (Inspelare )
5Inspelningsindikator (Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonen )
6Tidskod (Tidskod )
7Återstående tid (Spela in videor ( b auto) )
8Utlösningsläge (stillbildsfotografering;Släppläge (spara ram) )
9Ljud nivå (Mikrofonkänslighet )
10Mikrofonkänslighet (Mikrofonkänslighet )
11Frekvenssvar (Frekvenssvar )
12Reducering av vindbrus (Reducering av vindbrus )
13Markera display (g5: Markera display )