Beep alternativ

 1. G -knappen
 2. B inställningsmeny

Pip på/av

Slå på eller av piphögtalaren.

 • Om [ ] väljs för [ Pip på/av ] hörs pip när:
  • självutlösaren räknar ner,
  • intervall-timerfotografering, time-lapse-videoinspelning eller slutar fokusförskjutning,
  • kameran fokuserar i fotoläge (observera att detta inte gäller om AF-C är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och du fotograferar i AF-C och [ Release ] är valt för anpassad inställning a2 [ AF -S prioritetsval ]),
  • pekkontroller används, eller
  • avtryckaren trycks ned när ett skrivskyddat minneskort är isatt i kameran.
 • Välj [ Av (endast pekkontroller) ] för att inaktivera ljudsignalen för pekkontroller samtidigt som du aktiverar den för andra ändamål.
 • När [ ] är valt för [ Tyst fotografering ] i fototagningsmenyn hörs inget pip när kameran fokuserar eller när självutlösaren är igång, oavsett inställningarna som valts för [ Beep-alternativ ].

Volym

Justera pipvolymen.

Tonhöjd

Välj tonhöjd för pipsignalen från [ Hög ] och [ Låg ].