Använda en blixt på kameran

 1. Montera en blixt på kamerans tillbehörssko.

  Se dokumentationen som medföljer enheten för detaljer.
 2. Slå på kameran och blixten.
  Blixten börjar laddas; blixtens redo-indikator ( c ) visas i fotograferingsdisplayen när laddningen är klar.
 3. Välj blixtkontrollläge (Blixtkontrollläge ) och blixtläge (Blixtlägen ).
 4. Justera slutartid och bländare.
 5. Ta bilder.

Slutartid

Slutartiden kan ställas in enligt följande när en extra blixtenhet används:

LägeSlutartid
bStälls in automatiskt av kameran (1/200 s–1/60 s)
P , AStälls in automatiskt av kameran (1/200 s–1/60 s)*
S1/200 s–30 s
M1/200 s–30 s, Bulb , Time
 1. Slutartiden kan ställas in så långsam som 30 s om långsam synk, bakre ridåsynkronisering eller långsam synk med röda ögon-reducering är valt för blixtläge.

Blixtenheter från tredje part

Kameran kan inte användas med blixtenheter som skulle lägga spänningar över 250 V till kamerans X-kontakter eller kortsluta kontakter på tillbehörsskon. Användning av sådana blixtenheter kan inte bara störa kamerans normala funktion utan också skada kamerans och/eller blixtens blixtsynkroniseringskretsar.

i-TTL blixtkontroll

När en extra blixtenhet som stöder Nikon Creative Lighting System är ansluten och inställd på TTL, använder kameran monitorförblixtar för balanserad eller standard "i-TTL upplättningsblixt" blixtkontroll. i-TTL-blixtkontroll är inte tillgänglig med blixtenheter som inte stöder Nikon Creative Lighting System. Kameran stöder följande typer av i-TTL-blixtkontroll:

BlixtkontrollBeskrivning
i-TTL balanserad upplättningsblixtKameran använder "i-TTL balanserad upplättningsblixt" blixtkontroll för en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning. Efter att avtryckaren har tryckts ned och omedelbart före huvudblixten avger blixtenheten en serie monitorförblixtar som kameran använder för att optimera blixteffekten för en balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning.
Standard i-TTL upplättningsblixtBlixteffekten justeras för att få belysningen i ramen till en standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet framhävs på bekostnad av bakgrundsdetaljer, eller när exponeringskompensation används.
 • Standard i-TTL upplättningsblixt aktiveras automatiskt när [ Spotmätning ] väljs.