A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

För att visa anpassade inställningar, välj fliken A i kamerans menyer.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna för att passa individuella preferenser. Menyn Anpassade inställningar är uppdelad i två nivåer.

Följande anpassade inställningar är tillgängliga: 1

  1. Objekt som ändrats från standardvärden indikeras med asterisker (" U ").
  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

Se även

"Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar" (Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar )