e2: Blixts slutartid

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj den långsammaste slutartiden som finns med blixt i läge P eller A .

Oavsett vilken inställning som valts för anpassad inställning e2 [ Blixtslutarhastighet ] kan slutartiderna vara så långa som 30 s i lägena S och M eller vid blixtinställningar för långsam synk, långsam bakre ridåsynkronisering eller röda ögon-reducering med långsam synkronisera.