b1: Enkel exponeringskompensation

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om exponeringskompensation kan utföras med kommandoratten när exponeringskompensationsratten är inställd på [ C ].

AlternativBeskrivning
[ På (Automatisk återställning) ]Exponeringskompensation kan justeras med en kommandoratt. Inställningen som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller standbytimern löper ut.
[ ]Exponeringskompensation kan justeras med en kommandoratt. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av eller standbytimern går ut (i b -läge återställs exponeringskompensationen när kameran stängs av).
[ Av ]Ställ in exponeringskompensationen med exponeringskompensationsratten.
  • Aktiverad i lägena P , S , A och b . I läge b , ställ in anpassad inställning b4 [ b läge exponeringskomp. ] till [ Aktivera ]. Enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i andra lägen.
  • Kommandoratten som används varierar med fotograferingsläget.