Menylista

Kameran har följande menyer. För en mer fullständig beskrivning av enskilda menyalternativ, se kapitlet "Menyguide".

UPPSPELNINGSMENY
Radera
Uppspelningsmapp
Visningsalternativ för uppspelning
Bildrecension
Rotera högt
Bildspel
Betyg
FOTO SHOOTING MENY
Återställ fotograferingsmenyn
Lagringsmapp
Filnamn
Välj bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
RAW-inspelning
ISO-känslighetsinställningar
vitbalans
Ställ in bildkontroll
Hantera bildkontroll
Färg rymd
Aktiv D-Lighting
Lång exponering NR
Hög ISO NR
Vinjettkontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducerande fotografering
Mätning
Blixtkontroll
Blixtläge
Blixtkompensation
Släppläge
Fokuserat läge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Automatisk bracketing
Multipel exponering
HDR (högt dynamiskt omfång)
Intervalltimerfotografering
Time-lapse video
Focus shift fotografering
Tyst fotografering
MENYN FÖR VIDEORECORDING
Återställ videoinspelningsmenyn
Filnamn
Ramstorlek/bildhastighet
Videokvalitét
Videofiltyp
ISO-känslighetsinställningar
vitbalans
Ställ in bildkontroll
Hantera bildkontroll
Aktiv D-Lighting
Hög ISO NR
Vinjettkontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering
Mätning
Släppläge (spara ram)
Fokuserat läge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering
Elektronisk VR
Mikrofonkänslighet
Dämpare
Frekvenssvar
Reducering av vindbrus
Tidskod
MENY FÖR ANPASSADE INSTÄLLNINGAR
Återställ anpassade inställningar
en autofokus
a1AF-C prioritetsval
a2AF-S prioritetsval
a3Fokusspårning med låsning
a4Fokuspunkter som används
a5Lagra punkter efter orientering
a6AF-aktivering
a7Begränsa valet av AF-områdesläge
a8Fokuspunkt omslutande
a9Fokuspunktsalternativ
a10AF i svagt ljus
a11Inbyggd AF-hjälpljus
a12Manuell fokusring i AF-läge
b Mätning/exponering
b1Enkel exponeringskompensation
b2Centerviktat område
b3Finjustera optimal exponering
b4b läge exponeringskomp.
c Timers/AE-lås
c1Avtryckare AE-L
c2Självutlösare
c3Avstängningsfördröjning
d Fotografering/visning
d1CL-läge fotograferingshastighet
d2Maximalt antal skott per skur
d3Exponeringsfördröjningsläge
d4Slutare typ
d5Förlängda slutartider (M)
d6Filnummersekvens
d7Använd inställningar för livevisning
d8Visning av ramrutnät
d9Fokus toppar
d10Visa allt i kontinuerligt läge
e Gaffling/blixt
e1Blixtsynkroniseringshastighet
e2Blixts slutartid
e3Exponeringskomp. för blixt
e4Auto c ISO-känslighetskontroll
e5Automatisk bracketing (läge M)
e6Bracketing ordning
f Kontroller
f1Anpassa i -menyn
f2Anpassade kontroller (fotografering)
f3Anpassade kontroller (uppspelning)
f4Anpassa kommandorattar
f5Släpp knappen för att använda ratten
f6Omvända indikatorer
g Video
g1Anpassa i -menyn
g2Anpassade kontroller
g3AF-hastighet
g4AF-spårningskänslighet
g5Markera display
INSTÄLLNINGSMENY
Formatera minneskort
Språk
Tidszon och datum
Övervaka ljusstyrkan
Övervaka färgbalansen
Sökarens ljusstyrka
Sökarens färgbalans
Begränsa val av monitorläge
Informationsdisplay
Alternativ för AF-finjustering
Objektsdata utan CPU
Spara fokusposition
Bild Dust Off ref foto
Pixelmappning
Bildkommentar
Upphovsrättsinformation
Beep alternativ
Pekkontroller
Självporträttläge
HDMI
Flygplansläge
Anslut till smart enhet
Anslut till datorn
Alternativ för trådlös fjärrkontroll (ML-L7).
Överensstämmelsemärkning
USB-strömförsörjning
Energibesparing (fotoläge)
Fack tomt frigöringslås
Spara/ladda menyinställningar
Återställ alla inställningar
Firmware version
RETUSCHMENY
RAW-bearbetning
Trim
Ändra storlek
D-Lighting
Korrigering av röda ögon
Räta ut
Distorsionskontroll
Perspektivkontroll
Svartvit
Överlägg bilder
Trimma video
MIN MENY
Lägg till objekt
Ta bort föremål
Rangordna objekt
Välj flik