a10: AF i svagt ljus

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj [ ] för mer exakt fokus under svagt ljus när AF-S är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och du fotograferar i AF-S .

  • Det här alternativet träder bara i kraft i fotoläge.
  • I b -läget är [ Low-light AF ] låst på [ On ].
  • AF i svagt ljus är inaktiverat under intervalltimerfotografering och time-lapse-videoinspelning.
  • Kameran kan ta längre tid att fokusera när [ ] är valt.
  • Medan svagt ljus AF är aktiverat kommer "Low-light" att visas på displayen. Skärmens uppdateringsfrekvens kan sjunka.