RAW inspelning

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Välj lite djup för RAW-bilder.

AlternativBeskrivning
q[ 12-bitars ]RAW-bilder spelas in på ett bitdjup på 12 bitar.
r[ 14-bitars ]RAW-bilder spelas in på ett bitdjup av 14 bitar. Filer inspelade med ett bitdjup på 14 bitar innehåller mer färgdata än bilder som spelats in med [ 12-bitars ]. Filer som spelats in med ett bitdjup på 14 bitar är också större än bilder som spelats in med [ 12-bitars ].