C Fotofotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ

För att visa fototagningsmenyn, välj fliken C i kameramenyerna.

Fotofotograferingsmenyn innehåller följande objekt:

Se även

" Standardinställningar för fototagningsmeny " ( standardinställningar för fototagningsmeny )