Anslut till smart enhet

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Anslut till smartphones eller surfplattor (smarta enheter) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Parning (Bluetooth)

Para ihop med eller anslut till smarta enheter med Bluetooth.

AlternativBeskrivning
[ Börja koppla ihop ]Para ihop kameran med en smart enhet (Ansluter via Bluetooth (parning) ).
[ Ihopkopplade enheter ]Lista ihop parade smarta enheter. För att ansluta, välj en enhet från listan.
[ Bluetooth-anslutning ]Välj [ Aktivera ] för att aktivera Bluetooth.

Välj för uppladdning (Bluetooth)

Välj bilder för uppladdning till en smart enhet. Du kan också välja att ladda upp bilder när de tas.

AlternativBeskrivning
[ Välj automatiskt för uppladdning ]Välj [ ] för att markera bilder för uppladdning när de tas. Foton laddas upp i JPEG-format med en storlek på 2 megapixlar, även om andra uppladdningsstorlekar och formatalternativ har valts med kameran. Foton tagna i videoläge kommer inte att laddas upp. De måste laddas upp manuellt.
[ Välj manuellt för uppladdning ]Ladda upp valda bilder. Överföringsmarkering visas på de valda bilderna.
[ Avmarkera alla ]Ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder.

Wi-Fi-anslutning

Anslut till smarta enheter via Wi-Fi.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

Initiera en Wi-Fi-anslutning till en smart enhet.

  • Kamerans SSID och lösenord kommer att visas. För att ansluta, välj kamerans SSID på den smarta enheten och ange lösenordet (Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) ).
  • När en anslutning har upprättats kommer det här alternativet att ändras till [ Stäng Wi-Fi-anslutning ].
  • Använd [ Stäng Wi-Fi-anslutning ] för att avsluta anslutningen när så önskas.

Wi-Fi-anslutningsinställningar

Få åtkomst till följande Wi-Fi-inställningar:

AlternativBeskrivning
[ SSID ]Välj kamerans SSID.
[ Autentisering/kryptering ]Välj [ ÖPPNA ] eller [ WPA2-PSK-AES ].
[ Lösenord ]Välj kameralösenordet.
[ Kanal ]Välj en kanal.
  • Välj [ Auto ] för att låta kameran välja kanal automatiskt.
  • Välj [ Manuell ] för att välja kanal manuellt.
[ Aktuella inställningar ]Visa aktuella Wi-Fi-inställningar.
[ Återställ anslutningsinställningar ]Välj [ Ja ] för att återställa Wi-Fi-inställningarna till standardvärdena.

Ladda upp när du är avstängd

Om [ ] väljs fortsätter överföringen av bilder till smarta enheter anslutna via Bluetooth eller Wi-Fi även när kameran är avstängd.

Platsdata (smart enhet)

Visa latitud, longitud, höjd och UTC (Universal Coordinated Time) data som laddats ner från en smart enhet.