"På kamera" kontra "fjärr"

Du kan ta bilder med en extra blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko eller en eller flera fjärranslutna blixtenheter.

  • När du använder blixt väljer du [ Av ] för [ Tyst fotografering ] i fototagningsmenyn.

Kameramonterade blixtenheter

Ta bilder med en blixt som är monterad på kameran. Se följande sidor för mer information.

Fjärrfotografering med blixt

Ta bilder med en eller flera fjärranslutna blixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För mer information, se "Fjärrfotografering med blixt" (Fjärrfotografering med blixt ).