a9: Alternativ för fokuspunkter

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj bland visningsalternativen för fokuspunkt nedan.

Manuellt fokusläge

AlternativBeskrivning
[ ]Fokuspunkten visas hela tiden i manuellt fokusläge.
[ Av ]Fokuspunkten visas endast vid val av fokuspunkt.

AF-hjälp för dynamiskt område

Välj om både den valda fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna ska visas i dynamiskt AF-läge.

AlternativBeskrivning
[ ]Visa både den valda fokuspunkten och omgivande fokuspunkter.
[ Av ]Visa endast den valda fokuspunkten.