e5: Automatisk bracketing (läge M)

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Inställningarna som påverkas när bracketing är aktiverat i läge M bestäms av alternativen som valts för [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn och det alternativ som valts för Custom Setting e5 [ Auto bracketing (läge M) ].

Anpassad inställning e5 [ Auto bracketing (läge M) ]Fotofotograferingsmeny [ Auto bracketing set ]
AE och blixtvariation*AE bracketing*
F[ Blixt/hastighet ]Slutartid och blixtnivåSlutartid
G[ Blixt/hastighet/bländaröppning ]Slutartid, bländare och blixtnivåSlutartid och bländare
H[ Blixt/bländare ]Bländare och blixtnivåÖppning
I[ Endast blixt ]Blixtnivå
  1. Om en blixt inte används när [ ] har valts för [ Auto ISO-känslighetskontroll ] och [ Blixt/hastighet ], [ Blixt/hastighet/bländare ] eller [ Blixt/bländare ] är valt för e5 [ Autogaffling (läge M) ) ], ISO-känsligheten kommer att fastställas till värdet för den första bilden i varje bracketingsekvens.

Flash bracketing

Blixtvariation utförs endast med i-TTL eller q A (automatisk bländare) blixtkontroll.