g3: AF-hastighet

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj fokushastighet i videoläge när fokusläget är inställt på AF-C eller AF-F .

Använd [ When to application ] för att välja när det valda alternativet gäller.

AlternativBeskrivning
D[ Alltid ]Kameran fokuserar hela tiden med den valda hastigheten i videoläge.
E[ Endast under inspelning ]Fokus justeras med den valda hastigheten endast under videoinspelning. Vid andra tillfällen är fokushastigheten "+5", eller med andra ord så snabbt som möjligt.