d5: Förlängda slutartider (M)

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Om du väljer [ ] kan du förlänga slutartiden när du fotograferar i läge M upp till 900 sekunder (15 minuter). Detta är användbart när du vill fotografera med slutaren öppen under längre perioder, till exempel för astronomisk fotografering.

  • Vid slutartider på 60 sekunder och längre kommer exponeringstiden att matcha den valda slutartiden (när [ ] är valt). När fotograferingen startar växlar kontrollpanelen för att indikera att slutaren är öppen.