Rotera högt

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

När [ ] är valt, kommer "höga" (porträttorienterade) bilder automatiskt att roteras för visning under uppspelning.

Rotera högt

Bilder roteras inte automatiskt under bildgranskning även när [ ] är valt för [ Rotera högt ].