Hög ISO NR

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Fotografier tagna med hög ISO-känslighet kan bearbetas för att minska "brus" (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar).

AlternativBeskrivning
[ Hög ]Minska brus i bilder tagna med alla ISO-känsligheter. Ju högre känslighet, desto större effekt. Välj mängden brusreducering som utförs från [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].
[ Normal ]
[ Låg ]
[ Av ]Brusreducering utförs endast vid behov. Mängden brusreducering som utförs är alltid lägre än när [ Låg ] är valt.