Mikrofonkänslighet

  1. G -knappen
  2. 1 videoinspelningsmeny

Slå på eller av inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonens känslighet.

AlternativBeskrivning
[ Auto ]Justera mikrofonens känslighet automatiskt.
[ Manual ]Justera mikrofonens känslighet manuellt. Välj mellan värden från [ 1 ] till [ 20 ]. Ju högre värde, desto högre känslighet; ju lägre värde, desto lägre känslighet.
[ Mikrofon av ]Stäng av ljudinspelningen.

Videor utan ljud

Videor inspelade med [ Mikrofon av ] vald för [ Mikrofonkänslighet ] indikeras med en 2 -ikon.