f3: Anpassade kontroller (uppspelning)

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj den roll som tilldelas kameraknapparna under uppspelning.

AlternativRollBeskrivning
j[ AE-L/AF-L-knapp ]g[ Skydda ]Tryck på kontrollen för att skydda den aktuella bilden.
c[ Betyg ]När du trycker på kontrollen kan du trycka på 4 eller 2 eller vrida på huvudkommandoratten för att ändra klassificeringsinställningen för den visade bilden.
p[ Zooma på/av ]Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.
  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .
  • Zoom är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
[ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.
k[ OK-knapp ]*n[ Miniatyr på/av ]Tryck på kontrollen för att växla mellan helskärmsuppspelning, 4-, 9- och 72-rams miniatyrbildsuppspelning och kalenderuppspelning.
o[ Visa histogram ]Ett histogram visas när reglaget är intryckt. Histogramvisningen är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
p[ Zooma på/av ]Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.
  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .
  • Zoom är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
u[ Välj mapp ]Tryck på kontrollen för att visa dialogrutan [ Välj mapp ], där du sedan kan välja en mapp för uppspelning.
  1. Oavsett vilket alternativ som valts, startar videouppspelning om du trycker på J när en video visas i helskärmsläge.