e6: Variationsordning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj i vilken ordning bilderna i bracketingprogrammet tas.

AlternativBeskrivning
H[ MTR > under > över ]Det omodifierade skottet tas först, följt av skottet med det lägsta värdet, följt av skottet med det högsta värdet.
I[ Under > MTR > över ]Skjutningen fortsätter i ordning från det lägsta till det högsta värdet.
  • Anpassad inställning e6 [ Gafflingsordning ] har ingen effekt på ordningen på bilderna som tas när [ ADL-gaffling ] är valt för [ Autogaffling ] > [ Autogaffling inställt ] i fototagningsmenyn.