Återställ anpassade inställningar

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Återställ anpassade inställningar till deras standardvärden.