f5: Släpp knappen för att använda ratten

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Om du väljer [ Ja ] kan justeringar som normalt görs genom att hålla en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • [ Frigöringsknapp för att använda ratten ] gäller kontroller som följande roller har tilldelats med hjälp av anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] eller g2 [ Anpassade kontroller ]: [ Välj bildområde ], [ Bildkvalitet/-storlek ], [ Vitbalans ], [ Ställ in bildkontroll ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Mätning ], [ Blixtläge/kompensation ], [ Utlösningsläge ], [ Utlösningsläge (spara ram) ], [ Fokusläge/AF-områdesläge ], [ Autogaffling ], [ Flerexponering ], [ HDR (högt dynamiskt omfång) ], [ Exponeringsfördröjningsläge ], [ Fokusering ], [ Välj nummer utan CPU-objektiv ] och [ Mikrofonkänslighet ].