FV lås

Den här funktionen används för att låsa blixteffekten för CLS-kompatibla blixtenheter, så att du kan ta flera foton eller komponera om bilder utan att ändra blixtnivån. Ditt motiv behöver inte vara i mitten av bilden, vilket ger dig mer frihet när du komponerar bilder.

 • Blixteffekten justeras automatiskt för ändringar i ISO-känslighet och bländare.
 • FV-lås är inte tillgängligt i b -läge.
 1. Tilldela [FV-lås] till en kontroll med anpassad inställning f2 [Anpassade kontroller (fotografering)].
 2. Montera en CLS-kompatibel blixtenhet på kamerans tillbehörssko.
 3. Slå på blixten och välj ett blixtkontrollläge för monitorförblixt q A eller A.
  • Om du använder en SB-500, SB-400 eller SB-300 monterad på kamerans tillbehörssko, välj [ TTL ] för [ Blixtkontroll ] > [ Blixtkontrollläge ] i fototagningsmenyn.
  • För information om andra blixtenheter, se dokumentationen som medföljer enheten.
 4. Fokus.
  Placera motivet i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.
 5. Lås blixtnivån.
  • Efter att ha bekräftat att blixtklar-indikatorn ( c ) visas i fotograferingsdisplayen, tryck på [ FV-lås ]-kontrollen; blixten kommer att avge en monitorförblixt för att fastställa lämplig blixtnivå.
  • Blixten låses och en FV-låsikon ( r ) visas i fotograferingsdisplayen.
 6. Komponera om bilden.
 7. Tryck ner avtryckaren hela vägen för att fotografera.
  Om så önskas kan ytterligare bilder tas utan att frigöra FV-låset. Upprepa steg 6 till 7 för att ta ytterligare bilder.
 8. Släpp FV-låset.
  Tryck på [ FV-lås ]-kontrollen för att frigöra FV-låset och bekräfta att FV-låsikonen ( r ) inte längre visas i fotograferingsfönstret.