a3: Fokusspårning med låsning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj hur snabbt fokus ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran när AF-C är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och du fotograferar i AF-C .

  • Välj [ 5 ( Fördröjd ) ] för att bibehålla fokus på ditt originalmotiv.
  • Välj [ 1 ( Snabb ) ] för att göra det lättare att flytta fokus till objekt som korsar ditt synfält.
  • Om [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläge, fungerar blockerad AF-respons i läge [ 3 ] när [ 2 ] eller [ 1 ( Snabb ) ] är vald.