a3: Fokusspårning med låsning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj hur snabbt fokus ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran när AF-C är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och du fotograferar i AF-C .

  • Välj [ 5 (Fördröjd) ] för att bibehålla fokus på originalmotivet.
  • Välj [ 1 (Snabb) ] för att göra det lättare att flytta fokus till objekt som korsar ditt synfält.
  • Om [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] har valts för AF-områdesläge, kommer AF-respons för blockerade bilder att fungera i läge [ 3 ] när [ 2 ] eller [ 1 (Snabb) ] är vald.