Забележки

 • Никаква част от документацията, включена в този продукт, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, преписвана, съхранявана в система за извличане или превеждана на който и да е език под каквато и да е форма, по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Nikon.
 • Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в тази документация, по всяко време и без предизвестие.
 • Nikon няма да носи отговорност за каквито и да е щети в резултат на използването на този продукт.
 • Въпреки че бяха положени всички усилия, за да се гарантира, че информацията в тази документация е точна и пълна, ще сме благодарни, ако уведомите представителя на Nikon във вашия район за всякакви грешки или пропуски (адресът е предоставен отделно).

Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане

Обърнете внимание, че самото притежаване на материал, който е бил цифрово копиран или възпроизведен чрез скенер, цифрова камера или друго устройство, може да бъде наказуемо от закона.

 • Елементи, забранени от закона за копиране или възпроизвеждане
  Не копирайте и не възпроизвеждайте хартиени пари, монети, ценни книжа, държавни облигации или местни държавни облигации, дори ако тези копия или репродукции са щамповани с „Образец“.
  Копирането или възпроизвеждането на книжни пари, монети или ценни книжа, които са в обращение в чужда държава, е забранено.
  Освен ако не е получено предварително разрешение от правителството, копирането или възпроизвеждането на неизползвани пощенски марки или пощенски картички, издадени от правителството, е забранено.
  Копирането или възпроизвеждането на печати, издадени от правителството, и на заверени документи, предвидени в закона, е забранено.
 • Предупреждения за определени копия и репродукции
  Правителството е издало предупреждения за копия или репродукции на ценни книжа, емитирани от частни компании (акции, сметки, чекове, ваучери за подарък и др.), карти за пътуване до работното място или билети с купони, освен когато трябва да се предоставят минимум необходими копия за бизнес употреба от фирма. Освен това не копирайте и не възпроизвеждайте паспорти, издадени от правителството, лицензи, издадени от публични агенции и частни групи, лични карти и билети, като пропуски и купони за храна.
 • Спазвайте бележките за авторски права
  Съгласно закона за авторското право снимки или записи на защитени с авторски права произведения, направени с фотоапарата, не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права. Изключения важат за лична употреба, но имайте предвид, че дори личната употреба може да бъде ограничена в случай на снимки или записи на изложби или изпълнения на живо.

Използвайте само електронни аксесоари на марката Nikon

Фотоапаратите Nikon са проектирани според най-високите стандарти и включват сложни електронни схеми. Само електронните аксесоари на марката Nikon (включително обективи, зарядни устройства, батерии, адаптери за променлив ток и аксесоари за светкавици), сертифицирани от Nikon специално за употреба с този цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказани, че работят в рамките на изискванията за работа и безопасност на тази електронна схема.

Използването на електронни аксесоари, които не са на Nikon, може да повреди фотоапарата и да анулира вашата гаранция на Nikon. Използването на презареждаеми литиево-йонни батерии на трети страни, които не носят холографския печат на Nikon, показан по-долу, може да попречи на нормалната работа на фотоапарата или да доведе до прегряване, възпламеняване, спукване или изтичане на батериите.

За повече информация относно аксесоарите на марката Nikon се свържете с местен оторизиран дилър на Nikon.

Карти с памет

 • Картите с памет може да са горещи след употреба. Бъдете внимателни, когато изваждате картите с памет от фотоапарата.
 • Не извършвайте следните операции по време на форматиране или докато данните се записват, изтриват или копират на компютър или друго устройство. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до загуба на данни или повреда на камерата или картата.
  • Не изваждайте и не поставяйте карти с памет
  • Не изключвайте фотоапарата
  • Не изваждайте батерията
 • Не докосвайте терминалите на картата с пръсти или метални предмети.
 • Не използвайте прекомерна сила, когато боравите с карти с памет. Неспазването на тази предпазна мярка може да повреди картата.
 • Не огъвайте и не изпускайте картите с памет и не ги подлагайте на силни физически удари.
 • Не излагайте картите с памет на вода, топлина или пряка слънчева светлина.
 • Не форматирайте картите с памет в компютър.

Преди да направите важни снимки

Преди да правите снимки на важни поводи (като например на сватби или преди да вземете фотоапарата на пътуване), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът функционира нормално. Nikon няма да носи отговорност за щети или пропуснати ползи, които могат да възникнат в резултат на неизправност на продукта.

Учене през целия живот

Като част от ангажимента на Nikon за „учене през целия живот“ за постоянна продуктова поддръжка и образование, непрекъснато актуализираната информация е достъпна онлайн на следните сайтове:

Посетете тези сайтове, за да сте в крак с най-новата продуктова информация, съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и общи съвети за цифрови изображения и фотография. Допълнителна информация може да бъде налична от представителя на Nikon във вашия район. Вижте следния URL адрес за информация за връзка: https://imaging.nikon.com/