Завъртете високо

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Когато е избрано [ On ], „високите“ (портретна ориентация) снимки ще бъдат автоматично завъртяни за показване по време на възпроизвеждане.

Завъртете високо

Изображенията не се завъртат автоматично по време на преглед на снимки, дори когато [ Вкл . ] е избрано за [ Завъртане високо ].