Завъртете високо

  1. Бутон G
  2. D меню за възпроизвеждане

Когато е избрано [ On ], “високите” (с портретна ориентация) снимки ще бъдат автоматично завъртени за показване по време на възпроизвеждане.

Завъртете високо

Изображенията не се завъртат автоматично по време на преглед на картината, дори когато е избрано [ On ] за [ Rotate all ].