a9: Опции за фокусна точка

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете от опциите за показване на фокусната точка по-долу.

Режим на ръчно фокусиране

опцияОписание
[ Включено ]Фокусната точка се показва през цялото време в режим на ръчно фокусиране.
[ Изключено ]Точката за фокусиране се показва само по време на избор на точка за фокусиране.

Асистент за AF с динамична зона

Изберете дали избраната точка за фокусиране и околните точки за фокусиране да се показват в режим на AF с динамична зона.

опцияОписание
[ Включено ]Покажете както избраната точка за фокусиране, така и околните точки за фокусиране.
[ Изключено ]Показване само на избраната точка за фокусиране.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата