a9: Опции за фокусна точка

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете от опциите за показване на фокусната точка по-долу.

Режим на ръчно фокусиране

ОпцияОписание
[ Включено ]Точката на фокусиране се показва по всяко време в режим на ръчно фокусиране.
[ Изключено ]Точката на фокусиране се показва само по време на избор на точка на фокусиране.

Помощ за AF с динамична зона

Изберете дали избраната точка на фокусиране и околните точки на фокусиране да се показват в режим AF с динамична зона.

ОпцияОписание
[ Включено ]Показване както на избраната фокусна точка, така и на околните фокусни точки.
[ Изключено ]Показва само избраната точка на фокусиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата