e4: Автоматичен c контрол на ISO чувствителността

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете какво цели камерата за регулиране на експозицията, когато автоматичното управление на ISO чувствителността е активирано по време на фотография със светкавица.

ОпцияОписание
e[ Тема и фон ]Камерата взема предвид както основния обект, така и фоновото осветление, когато регулира ISO чувствителността.
f[ Само тема ]ISO чувствителността се регулира само, за да се гарантира, че основният обект е правилно експониран.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата