Грижа за камерата и батерията: Внимание

Грижа за камерата

Не изпускайте

Не изпускайте фотоапарата или обектива и не ги подлагайте на удари. Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни удари или вибрации.

Пази сухо

Пазете камерата суха. Ръждясването на вътрешния механизъм, причинено от вода във фотоапарата, може не само да бъде скъпо за ремонт, но всъщност може да причини непоправими щети.

Избягвайте резки промени в температурата

Ако внесете камерата от студено място на топло място или от топло място на студено място, може да се образуват водни капки вътре и извън камерата и да причинят повреда. Когато носите камерата на място с температурна разлика, поставете камерата в калъф за носене или найлонова торбичка и я затворете предварително. Когато фотоапаратът се адаптира към околната температура, извадете го от чантата и го използвайте.

Пазете от силни магнитни полета

Статичните заряди или магнитните полета, произведени от оборудване като радиопредаватели, могат да попречат на монитора, да повредят данните, съхранени на картата с памет, или да повлияят на вътрешната схема на продукта.

Не оставяйте обектива насочен към слънцето

Не оставяйте обектива насочен към слънцето или друг силен източник на светлина за продължителни периоди от време. Интензивната светлина може да повреди сензора за изображения или да причини избледняване или „прегаряне“. Снимките, направени с фотоапарата, може да покажат ефект на бяло замъгляване.

Лазери и други източници на ярка светлина

Не насочвайте лазери или други изключително ярки източници на светлина към обектива, тъй като това може да повреди сензора за изображения на фотоапарата.

Почистване

Когато почиствате корпуса на фотоапарата, използвайте духалка, за да отстраните внимателно праха и мъховете, след което избършете внимателно с мека, суха кърпа. След като използвате фотоапарата на плажа или крайбрежието, избършете пясъка или солта с парцал, леко навлажнен в прясна вода, и след това подсушете фотоапарата старателно.

Почистване на обектива и визьора

Тези стъклени елементи лесно се повреждат: отстранете праха и мъховете с духалка. Ако използвате вентилатор за аерозол, дръжте флакона вертикален, за да предотвратите изтичането на течност, която може да повреди стъклените елементи. За да премахнете пръстови отпечатъци и други петна от обектива, нанесете малко количество почистващ препарат за лещи върху мека кърпа и избършете внимателно обектива.

Не докосвайте сензора за изображения

При никакви обстоятелства не трябва да упражнявате натиск върху сензора за изображения, да го бъркате с почистващи инструменти или да го подлагате на силни въздушни течения от вентилатор. Тези действия могат да надраскат или по друг начин да повредят сензора.

Почистване на сензора за изображения

За информация относно почистването на сензора за изображения вижте „Ръчно почистване“ (Ръчно почистване ).

Контактите на обектива

Поддържайте контактите на обектива чисти. Избягвайте да ги докосвате с пръсти.

Съхранявайте на добре проветриво място

За да предотвратите появата на мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо, добре проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата с топчета от нафта или камфор срещу молци, до оборудване, което произвежда силни електромагнитни вълни, или където ще бъде изложен на изключително високи температури, например близо до нагревател или в затворено превозно средство в горещ ден. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до неизправност на продукта.

Дългосрочно съхранение

За да предотвратите повреда, причинена например от изтичане на течност от батерията, извадете батерията, ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време. Съхранявайте камерата в пластмасова торбичка, съдържаща десикант. Не съхранявайте обаче кожения калъф на фотоапарата в найлонов плик, тъй като това може да доведе до разваляне на материала. Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Имайте предвид, че десикантът постепенно губи способността си да абсорбира влага и трябва да се сменя на редовни интервали. За да предотвратите появата на мухъл или плесен, изваждайте фотоапарата от склада поне веднъж месечно, поставете батерията и пуснете затвора няколко пъти.

Изключете продукта, преди да извадите батерията.

Изваждането на батерията, докато камерата е включена, може да повреди продукта. Трябва да се внимава особено да не се премахва или изключва източникът на захранване, докато изображенията се записват или изтриват.

Монитор/визьор

 • Мониторите (включително визьорът) са конструирани с изключително висока прецизност; най-малко 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или са дефектни. Следователно, докато тези дисплеи може да съдържат пиксели, които винаги светят (бели, червени, сини или зелени) или винаги са изключени (черни), това не е неизправност. Изображенията, записани с устройството, не се засягат. Молим ви за разбиране.
 • Изображенията на монитора може да се виждат трудно при ярка светлина.
 • Не прилагайте натиск върху монитора. Мониторът може да се повреди или да се повреди. Прахът или мъхът върху монитора могат да бъдат отстранени с духалка. Петната могат да бъдат отстранени чрез леко избърсване на монитора с мека кърпа или гюдерия. Ако мониторът се счупи, трябва да внимавате да избегнете нараняване от счупено стъкло. Внимавайте течният кристал от монитора да не докосва кожата или да влиза в очите или устата.
 • Ако изпитате някой от следните симптоми, докато кадрирате снимки във визьора, преустановете употребата, докато състоянието ви се подобри:
  • гадене, болка в очите, умора на очите,
  • замаяност, главоболие, скованост на врата или раменете,
  • гадене или загуба на координация око-ръка, или
  • морска болест.
 • Дисплеят може бързо да мига и да се включва по време на серия от снимки. Гледането на мигащия дисплей може да доведе до неразположение. Прекратете употребата, докато състоянието Ви се подобри.

Ярки светлини и осветени отзад обекти

В редки случаи може да се появи шум под формата на линии в снимки, които включват ярки светлини или осветени отзад обекти.

Грижа за батерията

Предпазни мерки при употреба

 • Ако се борави неправилно, батериите могат да се спукат или изтекат, причинявайки корозия на продукта. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батерии:
  • Изключете продукта, преди да смените батерията.
  • Батериите може да са горещи след продължителна употреба.
  • Поддържайте клемите на батерията чисти.
  • Използвайте само батерии, одобрени за използване в това оборудване.
  • Не свързвайте батериите на късо и не разглобявайте, нито ги излагайте на пламък или прекомерна топлина.
  • Когато батерията не е поставена във фотоапарата или зарядното устройство, дръжте я в найлонов плик или друг непроводим контейнер, така че клемите да са изолирани.
 • Ако батерията е гореща, например веднага след употреба, изчакайте да изстине, преди да я заредите. Опитът за зареждане на батерията, докато вътрешната й температура е повишена, ще влоши работата на батерията и батерията може да не се зареди или да се зареди само частично.
 • Ако батерията няма да се използва известно време, поставете я във фотоапарата и я изтощете, преди да я извадите от фотоапарата за съхранение. Батерията трябва да се съхранява на хладно и сухо място при околна температура от 15 °C до 25 °C (59 °F до 77 °F) . Избягвайте горещи или изключително студени места.
 • Батериите трябва да се зареждат в рамките на шест месеца след употреба. При дълги периоди на неизползване зареждайте батерията и използвайте камерата, за да я изтощи веднъж на всеки шест месеца, преди да я върнете на хладно място за съхранение.
 • Извадете батерията от камерата или зарядното устройство, когато не ги използвате. Фотоапаратът и зарядното устройство черпят малки количества заряд дори когато са изключени и могат да изтощават батерията до степен, че тя вече да не функционира.
 • Не използвайте батерията при температури на околната среда под 0 °C (32 °F) или над 40 °C (104 °F) . Неспазването на тази предпазна мярка може да повреди батерията или да влоши нейната работа. Зареждайте батерията на закрито при околна температура от 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) . Батерията няма да се зарежда, ако температурата й е под 0 °C (32 °F) или над 60 °C (140 °F) .
 • Капацитетът може да бъде намален и времето за зареждане да се увеличи при температури на батерията от 0 °C (32 °F) до 15 °C (59 °F) и от 45 °C (113 °F) до 60 °C (140 °F) .
 • Батериите като цяло показват спад в капацитета на зареждане при ниски температури на околната среда.
 • Батериите като цяло показват спад в наличния капацитет при ниски температури на околната среда. Промяната в капацитета с температурата се отразява на дисплея за нивото на батерията на фотоапарата. В резултат на това дисплеят на батерията може да показва спад в капацитета с понижаване на температурата, дори ако батерията е напълно заредена.
 • Батериите може да са горещи след употреба. Внимавайте, когато изваждате батериите от фотоапарата.

Заредете батериите преди употреба

Заредете батерията преди употреба. Доставената батерия не е напълно заредена при изпращане.

Готови резервни батерии

Преди да правите снимки, пригответе резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от вашето местоположение може да е трудно да закупите резервни батерии в кратък срок.

Пригответе напълно заредени резервни батерии за студените дни

Частично заредените батерии може да не работят в студени дни. При студено време заредете една батерия преди употреба и дръжте друга на топло място, готова за смяна, ако е необходимо. Веднъж загрята, студената батерия може да възстанови част от заряда си.

Ниво на батерията

 • Многократното включване или изключване на фотоапарата, когато батерията е напълно разредена, ще съкрати живота на батерията. Батериите, които са напълно разредени, трябва да се заредят преди употреба.
 • Значително намаляване на времето, през което напълно заредена батерия запазва своя заряд, когато се използва при стайна температура, показва, че тя изисква подмяна. Купете нова акумулаторна батерия.

Не се опитвайте да зареждате напълно заредени батерии

Продължаването на зареждането на батерията, след като е напълно заредена, може да влоши работата на батерията.

Рециклиране на използвани батерии

Рециклирайте акумулаторните батерии в съответствие с местните разпоредби, като не забравяйте първо да изолирате клемите с лента.

Използване на зарядното устройство

 • Не местете зарядното устройство и не докосвайте батерията по време на зареждане; неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи да доведе до показване на зарядното устройство, че зареждането е приключило, когато батерията е само частично заредена. Извадете и поставете отново батерията, за да започнете зареждането отново.
 • Не свързвайте накъсо клемите на зарядното устройство. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на зарядното устройство.
 • Изключвайте зарядното от контакта, когато не го използвате.
 • Използвайте зарядното устройство за батерии MH-32 само със съвместими батерии.
 • Не използвайте зарядни устройства с повреда, която оставя вътрешността открита или издава необичайни звуци при използване.

 • Символите на този продукт представляват следното:
  m AC, p DC, q Оборудване от клас II (конструкцията на продукта е с двойна изолация)

Използване на AC адаптера за зареждане

 • Не местете камерата и не докосвайте батерията по време на зареждане. Неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи да доведе до това, че фотоапаратът показва, че зареждането е приключило, когато батерията е само частично заредена. Изключете и включете отново адаптера, за да започнете зареждането отново.
 • Не свързвайте накъсо клемите на адаптера. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на зарядното устройство.
 • Изключете адаптера, когато не го използвате.
 • Не използвайте адаптери с повреди, които оставят вътрешността открита или които издават необичайни звуци, когато се използват.

 • Символите на този продукт представляват следното:
  m AC, p DC, q Оборудване от клас II (конструкцията на продукта е с двойна изолация)