N Менюто за ретуширане: Създаване на ретуширани копия

За да видите менюто за ретуширане, изберете раздела N в менютата на фотоапарата.

Елементите в менюто за ретуширане се използват за изрязване или ретуширане на съществуващи снимки.

 • Менюто за ретуширане е сиво, ако във фотоапарата не е поставена карта с памет или ако картата с памет не съдържа снимки.
 • Ретушираните копия се записват в нови файлове, отделно от оригиналните снимки.
 • Менюто за ретуширане съдържа следните елементи:
 1. Не се показва, когато [ Retouch ] е избрано в менюто за възпроизвеждане i .

Създаване на ретуширани копия

 1. Изберете елемент в менюто за ретуширане.

  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате елемент, 2 , за да изберете.
 2. Изберете снимка.
  • Маркирайте снимка с помощта на мултиселектора.
  • За да видите маркираната снимка увеличена, натиснете и задръжте бутона X
  • Натиснете J , за да изберете маркираната снимка.
 3. Изберете опции за ретуширане.
  • За повече информация вижте секцията за избрания артикул.
  • За да излезете без създаване на ретуширано копие, натиснете G . Ще се покаже менюто за ретуширане.
 4. Създайте ретуширано копие.
  • Натиснете J , за да създадете ретуширано копие.
  • Ретушираните копия са обозначени с икона p .

Ретуширане на текущата снимка

За да създадете ретуширано копие на текущото изображение, натиснете i и изберете [ Ретуширане ].

Ретуширане

 • Фотоапаратът може да не успее да покаже или ретушира изображения, които са заснети или ретуширани с други фотоапарати или които са ретуширани на компютър.
 • Ако не бъдат извършени никакви действия за кратък период от време, дисплеят ще се изключи и всички незапазени промени ще бъдат загубени. За да увеличите времето, през което дисплеят остава включен, изберете по-дълго време за показване на менюто, като използвате потребителска настройка c3 [ Забавяне на изключване ] > [ Менюта ].

Ретуширане на копия

 • Повечето елементи могат да бъдат приложени към копия, създадени с помощта на други опции за ретуширане, въпреки че множеството редакции може да доведат до намалено качество на изображението или избледнели цветове.
 • С изключение на [ Trim video ], всеки елемент може да се приложи само веднъж.
 • Някои елементи може да не са налични в зависимост от елементите, използвани за създаване на копието.
 • Елементите, които не могат да бъдат приложени към текущото изображение, са в сиво и не са достъпни.

Качество на изображението

 • Копията, създадени от RAW снимки, се записват при [ Качество на изображението ] от [ JPEG фино ].
 • Копията, създадени от JPEG снимки, са със същото качество като оригинала.
 • В случай на снимки с двоен формат, записани едновременно с настройки за качество на изображението RAW + JPEG, само RAW копието ще бъде ретуширано.

Размер на изображението

Освен в случай на копия, създадени с [ RAW обработка ], [ Изрязване ] и [ Преоразмеряване ], копията са със същия размер като оригинала.