Намаляване на вибрациите

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете дали да активирате намаляването на вибрациите. За повече информация вижте „ Намаляване на вибрациите “ в „ Меню i “ ( Намаляване на вибрациите ).