b4: b режим комп.

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Когато е зададено на [ Disable ], компенсацията на експозицията не може да се регулира в режим b .

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата