e6: Ред на скоби

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете реда, в който се правят кадрите в програмата за брекетинг.

ОпцияОписание
H[ MTR > под > над ]Първи се прави непроменен кадър, последван от кадър с най-ниска стойност, последван от кадър с най-висока стойност.
I[ Под > MTR > над ]Снимането протича в ред от най-ниската до най-високата стойност.
  • Персонализирана настройка e6 [ Ред на кадъра] няма ефект върху реда на заснетите кадри, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Автоматично брекетинг ] > [ Автоматично задаване на брекетинг ] в менюто за снимане.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата