Именуване на файлове

 1. Бутон G
 2. C меню за снимане

Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от „DSC_“, последвано от четирицифрено число и разширение от три букви. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят „DSC“ частта от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте “Въвеждане на текст ” (Въвеждане на текст ).

Имена на файлове

 • Имената на файловете приемат формата „DSC_nnnn.xxx“. nnnn е число от 0001 до 9999. xxx е едно от следните разширения, присвоено според избраните опции за качество на изображението и типа на файла:
  • NEF: RAW снимки
  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки
  • MOV: MOV видеоклипове
  • MP4: MP4 видеоклипове
  • NDF: Изчистете референтните данни
 • Изображенията, създадени с [ Adobe RGB ], избран за [ Цветово пространство ], имат имена на файлове от формата „_DSCnnnn.xxx“.
 • Във всяка двойка снимки, записани при настройки за качество на изображението RAW+JPEG, изображенията в RAW и JPEG имат едни и същи имена на файлове, но различни разширения.