Наименуване на файлове

 1. G бутон
 2. C меню за снимане на снимки

Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от “DSC_”, последвано от четирицифрен номер и трибуквено разширение. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят частта „DSC“ от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Имена на файлове

 • Имената на файловете са във формата „DSC_nnnn.xxx“. nnnn е число от 0001 до 9999. xxx е едно от следните разширения, присвоени според избраните опции за качество на изображението и тип файл:
  • NEF: RAW снимки
  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки
  • MOV: MOV видеоклипове
  • MP4: MP4 видеоклипове
  • NDF: референтни данни за отстраняване на прах
 • Изображенията, създадени с [ Adobe RGB ], избрани за [ Цветно пространство ], имат имена на файлове във формата „_DSCnnnn.xxx“.
 • Във всяка двойка снимки, записани с настройки за качество на изображението RAW+JPEG, изображенията RAW и JPEG имат еднакви имена на файлове, но различни разширения.