d10: Вижте всички в непрекъснат режим

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Ако е избрано [ Off ], дисплеят ще изчезне по време на серия от снимки.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата