d10: Преглед на всички в непрекъснат режим

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Ако е избрано [ Off ], дисплеят ще остане празен по време на серия снимки.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата