Нулиране на менюто за запис на видео

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Маркирайте [ Yes ] и натиснете J , за да възстановите опциите на менюто за запис на видео към техните стойности по подразбиране ( настройки по подразбиране в менюто за видео запис ).