Режим на AF зона

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете как камерата да фокусира във видео режим (режим на AF зона ).