Корекция на червените очи

 1. G бутон
 2. N меню за ретуширане

Коригирайте ефекта "червени очи", причинен от светлина от светкавицата, отразяваща се от ретината на портретни обекти.

 • Корекцията на червените очи е достъпна само при снимки, направени със светкавица.
 • Ефектът "червени очи", който не може да бъде открит от камерата, няма да бъде коригиран.
 • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.

Корекция на червените очи

 • Обърнете внимание на следното:
  • Корекцията на червените очи може не винаги да доведе до очакваните резултати.
  • В много редки случаи корекцията на червените очи може да се приложи към части от изображението, които не са засегнати от червени очи.
 • Проверете внимателно визуализацията, преди да продължите.