Заснемане с намаляване на трептенето

 1. Бутон G
 2. C меню за снимане

Когато е избрано [ On ], намалете ефекта от трептене от такива източници на светлина като флуоресцентни или живачни лампи.

 • Трептенето може да причини неравномерна експозиция или (при снимки, направени в режими на непрекъснато освобождаване) непоследователна експозиция или оцветяване.
 • Имайте предвид, че честотата на кадрите за серийно снимане може да спадне или да стане нестабилна, когато е избрано [ On ].

Снимане с намаляване на трептенето в менюто за снимки

 • В зависимост от източника на светлина, намаляването на трептенето може леко да забави реакцията на затвора.
 • Намаляването на трептенето може да открие трептене при 100 и 120 Hz (свързани съответно с AC захранвания от 50 и 60 Hz). Желаните резултати може да не бъдат постигнати, ако честотата на захранването се промени по време на серия снимки.
 • Възможно е трептене да не бъде открито или желаните резултати да не бъдат постигнати в зависимост от източника на светлина и условията на снимане, например със сцени, които са ярко осветени или имат тъмен фон.
 • Желаните резултати може също да не бъдат постигнати с декоративни осветителни дисплеи и друго нестандартно осветление.

[ Заснемане с намаляване на трептенето ] в менюто за снимане: Ограничения

Елементът [ Снимане с намаляване на трептенето ] в менюто за снимане не влиза в сила при някои условия, включително когато:

 • [ Continuous H (extended) ] е избран за режим на освобождаване
 • [ Вкл .] е избран за [ Тиха фотография ] в менюто за снимане
 • [ Вкл .] е избрано за [ Тиха фотография ] в съответното подменю по време на снимане с интервален таймер, видеозапис на времетраене или изместване на фокуса
 • HDR е активиран
 • Режимът на забавяне на експозицията е включен