a11: Вграден помощен AF осветител

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали вграденият AF-асистиращ осветител да свети, за да подпомогне фокусирането в режим на снимки, когато осветлението е лошо.

ОпцияОписание
[ Включено ]В режим на снимки осветителят ще светне според нуждите, когато AF-S е избран за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-S .
[ Изключено ]Осветителят не свети, за да подпомогне фокусирането. Камерата може да не успее да фокусира, когато осветлението е лошо.

AF-асистентният илюминатор

  • AF-помощният илюминатор има обхват от около 1–3 m (3 фута 4 инча–9 фута 10 инча) .
  • Свалете сенниците на обектива, когато използвате осветителя.
  • Не пречи на AF-асистиращия илюминатор, докато свети.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата