Измерване

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Измерването определя как камерата задава експонацията. За повече информация вижте „Измерване“ в „Меню i “ (Измерване ).