Включване на камерата

Когато камерата се включи за първи път, се показва екранът за избор на език. Изберете език и след това настройте часовника на камерата (не могат да се извършват други операции, докато часовникът не бъде настроен).

 1. Включете камерата.
  • Ще се покаже екранът за избор на [ Език ].
 2. Изберете език.
  • Натиснете 1 или 3 , за да маркирате желания език и натиснете J (наличните езици варират в зависимост от страната или региона, в който фотоапаратът е закупен първоначално).
  • Ще се покаже екранът [ Часова зона ].
 3. Изберете часова зона.
  • Натиснете 1 или 3 , за да изберете часова зона и натиснете J
  • Дисплеят показва избраните градове в избраната зона и разликата между времето в избраната зона и UTC.
  • Ще се покаже екранът [ Формат на датата ].
 4. Изберете формат за дата.
  • Маркирайте реда на показване на желаната дата (година, месец и ден) и натиснете J .
  • Ще се покаже екранът [ Лятно часово време ].
 5. Включете или изключете лятното часово време.
  • Маркирайте [ On ] (включено лятно часово време) или [ Off ] (лятно часово време е изключено) и натиснете J .
  • Изборът на [ On ] придвижва часовника напред с един час; за да отмените ефекта, изберете [ Off ].
  • Ще се покаже екранът [ Дата и час ].
 6. Настройте часовника.
  • Натиснете 4 или 2 , за да маркирате елементи за дата и час и натиснете 1 или 3 , за да ги промените.
  • Натиснете J , за да потвърдите настройката за дата и час.
  • Съобщението [ Готово. ] ще се покаже и фотоапаратът преминава в режим на снимане.

Иконата 1

Мигаща икона 1 на дисплея за снимане показва, че часовникът на камерата е нулиран. Датата и часът, записани с нови снимки, няма да са правилни; използвайте опцията [ Часова зона и дата ] > [ Дата и час ] в менюто за настройка, за да настроите часовника на правилния час и дата. Часовникът на камерата се захранва от независима батерия за часовник. Батерията на часовника се зарежда, когато основната батерия е поставена във фотоапарата. Зареждането отнема около 2 дни. След като се зареди, той ще захранва часовника за около месец.