a3: Проследяване на фокуса със заключване

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и камерата, когато AF-C е избрано за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-C .

  • Изберете [ 5 (Отложено) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.
  • Изберете [ 1 (Бързо) ], за да улесните преместването на фокуса към обекти, пресичащи вашето зрително поле.
  • Ако [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (хора) ] или [ Auto-area AF (animals) ] е избрано за режим на AF зона, реакцията на AF при блокирана снимка ще функционира в режим [ 3 ], когато [ 2 ] или [ 1 (Бързо) ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата