a3: Проследяване на фокуса със заключване

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и фотоапарата, когато е избран AF-C за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-C .

  • Изберете [ 5 ( Отложено ) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.
  • Изберете [ 1 ( Бързо ) ], за да улесните преместването на фокуса върху обекти, пресичащи вашето зрително поле.
  • Ако [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (хора) ] или [ Auto-area AF (animals) ] е избран за режим AF-area, отговорът на блокиран кадър AF ще функционира в режим [ 3 ], когато [ 2 ] или [ 1 ( Бързо ) ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата