a4: Използвани фокусни точки

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете броя на точките за фокусиране, налични за ръчен избор на точка на фокусиране, когато опция, различна от [ Автоматична зона AF ], [ Автоматична зона AF (хора) ] или [ Автоматична зона AF (животни) ] е избрана за AF- режим на зона.

ОпцияОписание
6[ Всички точки ]Всяка точка на фокусиране, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зона.
7[ Редуващи се точки ]Броят на наличните фокусни точки се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка на фокусиране. Броят на точките за фокусиране, налични в режимите [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] или [ Wide-area AF (L-animals) ] не се променя .

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата