a4: Използвани точки за фокусиране

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете броя налични точки за фокусиране за ръчен избор на точка за фокусиране, когато е избрана опция, различна от [ AF с автоматична зона ], [ AF с автоматична зона (хора) ] или [ AF с автоматична зона (животни) ] за AF- областен режим.

опцияОписание
6[ Всички точки ]Всяка фокусна точка, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зона.
7[ Редуващи се точки ]Броят на наличните точки за фокусиране се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка за фокусиране. Броят точки за фокусиране, налични в режим [ Точков AF ], [ Широкообхватен AF (L) ], [ Широкообхватен AF (L-хора) ] или [ Широкообхватен AF (L-животни) ] не се променя .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата