език

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Изберете език за менютата и съобщенията на камерата. Наличните езици се различават в зависимост от страната или региона, в който фотоапаратът е закупен първоначално.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата