g3: Скорост на AF

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете скоростта на фокусиране във видео режим, когато режимът на фокусиране е зададен на AF-C или AF-F .

Използвайте [ Кога да се приложи ], за да изберете кога избраната опция да се прилага.

опцияОписание
D[ Винаги ]Камерата фокусира с избраната скорост през цялото време в режим видео.
E[ Само по време на запис ]Фокусът се настройва на избраната скорост само по време на видеозапис. В други случаи скоростта на фокусиране е „+5“, или с други думи възможно най-бързо.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата