g3: скорост на AF

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете скоростта на фокусиране във видео режим, когато режимът на фокусиране е зададен на AF-C или AF-F .

Използвайте [ Кога да се приложи ], за да изберете кога избраната опция се прилага.

ОпцияОписание
D[ Винаги ]Камерата фокусира с избраната скорост през цялото време във видео режим.
E[ Само по време на запис ]Фокусът се регулира на избраната скорост само по време на видеозапис. В други моменти скоростта на фокусиране е „+5“, или с други думи възможно най-бърза.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата