Задайте Picture Control

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете Picture Control за видеоклипове. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Задаване на контрол на картината ).