f6: Обратни индикатори

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали индикаторът на експозицията да се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно или с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

ОпцияОписание
VИндикаторът се показва с положителни стойности отляво и отрицателни стойности вдясно.
WИндикаторът се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности вдясно.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата