Преглед на снимка

  1. Бутон G
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемане.

ОпцияОписание
[ Включено ]Снимките се появяват на избрания в момента дисплей (монитор или визьор), докато са заснети.
[ Включено (само за монитор) ]Снимките се показват след заснемане само когато мониторът се използва за кадриране на кадри. Снимките не се показват във визьора, когато [ Само визьор ] е избран за режим на монитор.
[ Изключено ]Снимките могат да се разглеждат само чрез натискане на бутона K