Картинен преглед

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемането.

опцияОписание
[ Включено ]Снимките се появяват в текущо избрания дисплей (монитор или визьор), докато се правят.
[ Вкл. (само монитор) ]Снимките се показват след заснемане само когато мониторът се използва за кадриране на снимки. Картините не се показват във визьора, когато [ Само визьор ] е избрано за режим на монитор.
[ Изключено ]Снимките могат да се разглеждат само чрез натискане на бутона K